Ngành ngôn ngữ Anh có những chuyên ngành gì? Học từ xa ở đâu hiệu quả nhất?

Trình độ ngoại ngữ, đặc biệt khả năng tiếng Anh là một yếu tố chiếm...

TBTS Đào tạo từ xa Đợt 1 năm 2024 – Trường Đại học Đại Nam

Căn cứ thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...

Tại sao nên chọn Đại học Đại Nam?

Sau gần 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, trường Đại học Đại Nam đã...

Ngành ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh là ngành học nghiên cứu về các phương pháp học tập loại...

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc là ngành học nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ Trung...

1 Các bình luận

Ngành Luật kinh tế

Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ...

Ngành Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hoạt động quản trị trong quá...

Ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo từ xa ngành Công nghệ thông tin đào tạo cho người...