TBTS Đào tạo từ xa Đợt 2 năm 2024 – Trường Đại học Đại Nam

Căn cứ thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...

Đại học từ xa là gì? Ưu, nhược điểm của đại học trực tuyến người học cần biết

Với mong muốn sở hữu bằng đại học nhanh và tiết kiệm thời gian, chi...

TBTS Đào tạo từ xa Đợt 1 năm 2024 – Trường Đại học Đại Nam

Căn cứ thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...

Tại sao nên chọn Đại học Đại Nam?

Sau gần 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, trường Đại học Đại Nam đã...

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc là ngành học nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ Trung...

1 Các bình luận