Bằng Đại học ngành Ngôn ngữ Trung có dễ xin việc không?

Trong thời đại toàn cầu, việc sở hữu thêm một ngôn ngữ mới sẽ mang...