TBTS Đào tạo từ xa Đợt 2 năm 2024 – Trường Đại học Đại Nam

Căn cứ thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...

Chi phí học đại học từ xa có đắt không? Học phí Đại học Đại Nam là bao nhiêu?

Hiện nay, do đặc thù tính chất học tập và công việc, nhiều người chọn...