Chi phí học đại học từ xa có đắt không? Học phí Đại học Đại Nam là bao nhiêu?

Hiện nay, do đặc thù tính chất học tập và công việc, nhiều người chọn...