Liên thông Đại học từ xa là gì? Trái ngành có học liên thông được không?

Những năm trở lại đây, nhu cầu học liên thông lên đại học từ xa...