TBTS Đào tạo từ xa Đợt 2 năm 2024 – Trường Đại học Đại Nam

Căn cứ thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa;

Căn cứ quyết định số 147/ĐH-ĐN ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của trường Đại học Đại Nam;

Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Đại Nam đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Đại Nam thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa theo phương thức e-learning trình độ đại học năm 2024.

Tổng chỉ tiêu: 1.250

Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

STT Tên ngành Chỉ tiêu
1 Công nghệ thông tin 300
2 Quản trị kinh doanh 200
3 Luật kinh tế 150
4 Ngôn ngữ Anh 300
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 300

Chi tiết Thông báo tuyển sinh Đại học từ xa Trường Đại học Đại Nam vui lòng xem bên dưới:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *